مراحل آنادایز شدن پروفیل آلومینیوم

آلومینیوم فلزی است سبک با رنگ متمایل به آبی که بعد ازسیلسیوم  فراوان ترین درصد از عناصر پوسته زمین را تشکیل می دهد.

این فلز را در صنعت با استفاده از روش الکترولیتی از بوکسیت یا آلومین هیدراته   Al2O3.2H2O  بدست می آورند.

برای مقاوم کردن آلومینیوم از روشی به نام آنادایزینگ استفاده می شود که در این مقاله به آن می پردازیم.

آلومینیوم در شرایط معمولی اکسیدمی شود

بطوري که لایه اي از اکسید به ضخامت 0.01  میکرون و به صورت غیرمتخلخل بر روي سطوح قطعات آلومینیومی تشکیل می گردد

که وظیفه حفاظت از سطح فلز را در محیط برعهده دارد

اما برتري و مزیت اکسید ایجاد شده در روش آنادایزینگ نسبت به شرایط طبیعی، مقاومت بیشتر آن درمقابل خوردگی است.

تعریف آنادایزینگ

به مجموعه عملیاتی که توسط جریان برق انجام شده و موجب تشکیل یک لایه نازک اکسیدی بر روی قطعات آلومینیومی می شود

 و افزایش سختی ، مقاومت در برابر خوردگی، ایجاد نمای تزئینی و تغییر برخی از خصوصیات فیزیکی قطعه های آلومینیومی را در پی دارد آندایزینگ اطلاق می شود.

مراحل آنادایزینگ

1.تمیز کردن :

زمانی که آلومینیوم از واحد اکستروژن یا ریخته گری و نورد می رسد ممکن است به روش های زیر آسیب ببیند.

  • رسوبات کربنات روی سطوح که ناشی از ریخته گری می باشد

  • اثرات روغنی مبتنی بر روان کننده ها

  • اثراتی از ترکیبات پولیشی و سمباده ها

  • لایه اکسیدی ناشی از عملیات حرارتی

لذا نیاز به تمیزی کاری احساس می شود که برای این منظور از تمیزکننده های موجود بر پایه مواد شوینده استفاده می شود.

2. اچینگ

معمولا با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید 10% تهیه می شود.

در پایان اچینگ سطح فلز حالت ساتنی می گردد

در محلول اچینگ واکنش زیر اتفاق می افتد.

واکنش اچ

2AL+2NaOH+2H2O-> 2NaALO2

انحلال آلومینیوم

NaALO2+ H2O-> NaOH+ AL(oH)3

دهیدراته (حذف آب) هیدروکسید جامد :

AL(oH)3 -> AL2o3+3 H2O

میزان اچینگ وابسته به غلظت محلول سدیم هیدورکسید ، دما و غلظت یون های آلومینیوم می باشد.

زمانی که یون های آلومینیوم بالا باشد محلول اثر خود را از دست می دهد.

3.رنگ کردن :

رنگ کردن یعنی جذب رنگ درون خلل و فرج پوشش اکسیدی که پس از تکمیل فرآیند آب بندی ثابت شده باشد.

مهمترین روش های رنگ آنادایز آلومینیوم در حال حاضر رنگ های الکترولیتی می باشند.

4.آب بندی:

فرآیندی  است که طی آن خلل و فرج روی لایه اکسید ی بسته می شود.

این فرآیند با قرار دادن فلز آنادایز شده در آب جوش به مدت 10 تا 20 دقیقه انجام می گیرد.

 

نکته قابل توجه این است که اگر ضخامت لایه اکسیدی 12 میکرون باشد خوردگی 90% کاهش می یابد

آنادایزینگ به منظورهای مختلفی انجام می شود لذا

اینکه هدف از آندایزینگ آلومینوم چیست ٬ پارامتر و ویژیگیهایی را که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد تعیین می کند