پنجره دوجداره چیست؟ مدتهای زیادی است که شیشه بین ما ودنیای خارج قرار گرفته و ما را از باران برف گرما و سرما حفاظت می کند. همه این ها در حالی است که مانع نور نمی شود .

پنجره دوجداره چیست؟

شیشه یک اختراع ساده است که صدها سال است از آن استفاده شده است و بسیار کارآمد می باشد.

چه چیزی می تواند بهتر از این صفحه شیشه ای معجزه آسا باشد؟

دو لت شیشه چطور است؟

در پاسخ این سوال است که پنجره های دو جداره به وجود آمدند.

پنجره دو جداره یک پنجره با دو لایه شیشه ای است .

پنجره دوجداره ارزان در کرج | قیمت UPVC | گروه دراجپنجره تک جداره یک شیشه دارد و پنجره دو جداره از دو لت شیشه جدا از هم درست می شود

در مناطق با آب و هوای طوفانی یا مکان های پر سرو صدا پنجره با شیشه های سه جداره نیز پیشنهاد می شود.

صنعت پنجره سازی ، مونتاژ شیشه دوجداره را گاهی IGU می نامند ، به معنی شیشه عایق بندی شده واحد( insulated glazing unit)

مزایای پنجره های دو جداره:

پنجره با شیشه های دوجداره (دو صفحه شیشه ای موازی عایق) زمانی مورد توجه قرار می گیرد که بحث بهره وری از انرژی به میان می آید.

ایده شیشه دوجداره به این علت به وجود آمد که منطقه میانی دو شیشه مانع بهتری نسبت به پنجره های تک جداره در برابر دمای خارج است.

در واقع شیشه به خودی خود عایق نیست و فضای ایجاد شده بین دولت شیشه این حالت عایق بودن را ایجاد می کند .

داخل فضای خالی بین شیشه ها هوا وجود دارد و هوا خود عایق است.

اما امروزه بیشتر متداول است که آن فضا با گاز بی اثر مانند آرگون یا زنون پر شود که مقاومت پنجره در برابر انتقال انرژی را افزایش می دهد.

سه جداره (سه لت) در آب و هوای بسیار سخت برای بهبود بیشتر عایق بندی یک پنجره استفاده می شود.

اقدامات دیگر نیز می تواند به افزایش بهره وری انرژی کمک کند مانند:

استفاده از پوشش های نازک از مواد خاص روی یک یا چند لت از شیشه

این پنجره ها دارای پوشش های شفاف و نازک اکسید فلز یا نقره است که روی یک یا چند سطح شیشه اعمال می شود تا انتقال انرژی بیشتر کاهش یابد.

بهره وری انرژی پنجره دو جداره

مقدار عایق بندی یک پنجره را می توان به روشهای مختلفی اندازه گیری کرد.

متداولترین نوع سیستم مقدار R (مقاومت ) است .

اندازه گیری مقاومت مواد در برابر انتقال انرژی:

هرچه مقدار R بیشتر باشد ، مقاومت بیشتر و مقدار عایق بیشتر است.

قیمت پنجره دوجداره | خرید پنجره upvc | دراجمزیت عایق بندی شیشه دوجداره از مقدار R آزمایش شده در طراحی های مختلف پنجره آشکار می شود:

شیشه تک جداره : مقدار R 0.9

شیشه دو جداره با فضای بین شیشه ها  هوا .5 اینچ: ارزش R 2.04

شیشه  سه جداره با فضای بین شیشه ها هوا .5 اینچ: مقدار R 3.22

شیشه دو جداره با فضای بین شیشه ها آرگون و پوشش E-low:  مقدار R 3.846

شیشه  سه جداره با فضای بین شیشه ها آرگون و پوشش E-low: مقدار R 5.433

برای مقایسه میزان عایق بودن  یک پنجره با دیوار  (عایق بتونی و تخته والوار و سایدینگ چوب ) میزان عایقی دیوار ارزش R-12 تا R-15 است. تولیدکنندگان پنجره اکنون در حال توسعه فناوری هایی هستند که به پنجره ها اجازه می دهد خود را به ارزش R دیوارها نزدیک شوند.

گروه صنعتی دراج پیشرو در تولید پنجره های دوجداره آلومینیوم و UPVC می باشد.