تاثیر پروفیل ترمال بریک بر ضریب انتقال حرارتی

با توجه به مقدار UW به دست آمده انتخاب نوع پنجره مطابق با اقلیم جغرافیایی و میزان نیاز به حفظ انرژی و متعاقب آن انتخاب نوع سیستم در و پنجره درست ‏تر و دقیق ‏تر خواهد بود.

در پروفیل‏ ها، سیستم‏ های ترمال‏ بریک با UF پایین و در شیشه‏ ها سیستم low- e دو یا سه جداره با Ug پایین، تاثیر مستقیم روی ضریب UW خواهد داشت.
در ایالات متحده آمریکا و کانادا شرکت‏ های تولیدی موظف به زدن برچسپ ویژه‏ ای بر روی محصولات خود هستند.
به‏ نام: Nfre certificate در این certificate شرکت تولیدی موظف است Uf / UW   transmittance   visible , solar factor , Air leakage  محصول را اعلام کند.

در انگلیس نیز Bfrc certificate این امر را به عهده گرفته و
بر اساس Uf  و Ug  ارایه شده توسط شرکت های تولیدی مجوزهای استفاده این برچسب ها را
بر روی محصولات ارایه می نمایند البته ارایه  ,solar factor , Air leakage  نیز الزامی است .

کارخانه های تولید پروفیل آلومینیومی با تولید پروفیل های دقیق و ارایه سیستم های محاسبه شده
اتصالات و یراق آلات، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نمایند.
به این نوع پنجره ها و سیستم ها محصولات سبز نیز گفته می شود.  (  یا دوستدار طبیعت که قابل بازیافت و بهره وری مجدد هستند)

استفاده از یراق آلات استاندارد و با کیفیت به همراه واشرهای آبندی و هوابندی مناسب سیستم ها در پایین بودن UW در عمل ،کمک شایانی می نمایند و
شاید بتوان به جرات مطرح کرد بدون استفاده از یراق آلات استاندارد و مناسب سیستم ها ،
دست یابی به ضریب انتقال حرارت قابل قبول، غیر ممکن خواهد بود.

درب و پنجره های آلومینیومی ترمال بریک به همراه شیشه های کم گسیل (low- e) در زمره محصولات سبز و
با درجه انرژی بسیار مناسب هم اکنون در حال ارایه به بازار و صنعت ساختمان می باشند .