هدف از طراحی استاندارد ابعاد پنجره :

  1. بهره بردن از حداکثر بازشو

  2. عملکرد بهتر از نظر فنی

  3. حفظ زیبایی و تقارن

  4. رعایت اصول ایمنی در ساختمان

جهت انتخاب پنجره مناسب برای ساختمان باید موارد مختلفی را مد نظر قرار داد.

از جمله جنس آن است که می تواند آهنی ، چوبی،UPVC  یا آلومینیومی باشد. علاوه بر جنس، رنگ  و شکل آن نیز مهم می باشد و باید با نمای ساختمان هم خوانی داشته باشد.

اما یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر گرفته شود استاندارد ساخت و جاگذاری آن است.

طبق ضوابط شهرداری اگر پنجره در اتاق خواب قرار می گیرد، ارتفاع کف اتاق تا باز شو نباید کمتر از 85 سانتیمتر باشد. و یا از کف تا ارتفاع 85 سانتیمتری نباید باز شو داشته باشد.

در نظر گرفتن این ارتفاع برای جلوگیری از سقوط افراد یا اجسام و یا بدلیل قرار دادن مبل و تخت می باشد.

بدلیل ایجاد گچ بری و یا نصب چوب پرده تا فاصله 30سانتی متری از سقف نیز از قرار دادن باز شو  در پنجره صرف نظر کنیم .

با توجه به نکات ذکر شده ارتفاع پنجره برابر خواهد بود با :

ارتفاع پنجره = ارتفاع کف تا سقف اتاق – 115 سانتی متر

استاندارد ساخت پنجره  upvc

عرض و ارتفاع بازشو لولایی:

بهترین عرض بازشو پنجره لولایی بین 60تا 75سانتیمتر  و ارتفاع مناسب رنج 100تا 180 سانتی متر می باشد.

در ارتفاع های بلندتر از 180 سانتیمتر باید از پروفیل در به جای پروفیل پنجره و همچنین از یراق با تحمل وزن 130 کیلوگرم استفاده شود.

عرض و ارتفاع استاندارد  در لولایی :

مناسب ترین عرض استاندارد در بین 70 تا 100 سانتیمتر و ارتفاع بین 200تا 220 سانتیمتر  می باشد.

عرض و ارتفاع استاندارد پنجره دوجداره کشویی:

در پنجره دوجداره کشویی هر چقدر عرض بازشو نسبت به ارتفاع آن بیشتر باشد از عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود.

مناسب ترین عرض 80تا 150سانتیمتر و ارتفاع  100تا 220 سانتیمتر می توان  انتخاب کرد.

عرض و ارتفاع باز شو ها باید با هم متناسب باشند در غیر اینصورت پنجره  کشویی عملکرد خوبی نخواهد داشت و از رگلاژ خارج می شود. اما در حالت کلی باید همواره عرض پنجره کشویی از ارتفاع آن مقدار بالاتری باشد.